Het ColumbusKompas van Jan Janssen

Expeditie Columbus

Het model van de vier zeeën

Op basis van je antwoorden kunnen we iets zeggen over hoe je in je werk staat. Je grondhouding wordt gemarkeerd door de positie van de rode stip onder het schip. Je bevaart één van de vier zeeën van de expeditie. Er is geen goede of slechte zee. Ieder zee heeft kwaliteiten en uitdagingen. Het is fijn als je weet welke zee jij en je collega’s bevaren. Zijn er overeenkomsten of verschillen?

Linksonder is de Zee van Routine & Vakmanschap. Hier varen zij die het primaire proces met hun ervaring gaande houden, maar nieuwe ontwikkelingen niet enthousiast omarmen. Linksboven is de Zee van Initiatief & Onrust: altijd energiek en ondernemend, maar zij hebben niet altijd oog voor het gemeenschappelijke doel. Rechtsonder is de Zee van Strijd & Geweten, met de collega’s die ons voor fouten behoeden. Ze kennen de organisatie als geen ander, en voeren strijd om de waarden en verworden kwaliteit te beschermen. En ten slotte de Zee van Ambitie & Overmoed. Hier zeilen de voortrekkers, die willen inspireren en op de troepen vooruitlopen. Soms te ver, want de scheidslijn tussen ambitie en overmoed is dun.

Om met elkaar in gesprek te gaan over wat dit betekent, hebben we het spel Expeditie Columbus ontwikkeld. Hiermee krijgen gesprekken over de 21e-eeuwse vaardigheden spelenderwijs vorm en inhoud. Iedere speler wordt zich bewust van de eigen grondhouding, en wordt uitgenodigd om het eens over een andere boeg te gooien. Latente ontwikkelbehoeften komen aan het licht. Mensen komen in beweging.